this for escaping w3 validation warning

hide


In de reguliere geneeskunde wordt de aandacht gericht op de klacht waarmee u bij de arts komt. Er wordt een diagnose gesteld en u wordt behandeld met behulp van medicijnen of andere therapie. Hierbij worden de symptomen bestreden of onderdrukt. Mogelijk krijgt u ook last van bijwerkingen van de medicatie. Indien u andere klachten krijgt wordt u vaak doorverwezen naar een andere arts of specialist. Soms kan het voorkomen dat er geen diagnose gesteld kan worden en u binnen de reguliere geneeskunde niet verder geholpen kunt worden.

 

Bij klassieke homeopathie wordt de aandacht gericht op het totaalbeeld van u als patiënt. Naast de klacht waarvoor u komt, wordt uw gehele gezondheid  in kaart gebracht op lichamelijk, maar ook psychisch vlak. De behandeling richt zich dan ook op uw gehele gezondheidsbeeld, waarbij de homeopathische behandeling zich richt op het stimuleren van uw zelf genezend vermogen en het herstellen van de balans op alle vlakken. Een diagnose is niet nodig, aangezien juist de symptomen belangrijk zijn om een goed passend homeopathisch middel te vinden.

 

Klassieke homeopathie en reguliere geneeskunde kunnen ook prima samen gaan. Indien u onder behandeling bent van een reguliere
arts of therapeut kan homeopathie aanvullend werken en het kan het zijn dat uw klachten zodanig afnemen dat u, in overleg met uw reguliere arts of therapeut, de reguliere medicatie kan gaan afbouwen. Doet u dit echter nooit op eigen initiatief!
In sommige gevallen, zoals bij een botbreuk of ernstige (acute) aandoeningen is samenwerking tussen regulieren geneeskunde en homeopathie belangrijk. Eerst zullen de klachten met reguliere geneeskunde aangepakt moeten worden, maar kan homeopathie prima ondersteuning bieden.
Ik zal u dan ook altijd doorverwijzen indien de klachten zodanig zijn dat zij reguliere geneeskunde vereisen.