this for escaping w3 validation warning

hide


 

Werkwijze LIJF Homeopathie

Bij LIJF Homeopathie staan aandacht en maatwerk centraal. Gedurende het consult krijgt u de tijd om uw klachten (zowel lichamelijk als psychisch en sociaal) te bespreken en krijg ik zodoende een volledig beeld van u wat de homeopathische behandeling ten goede komt.

 

Voorafgaand aan het eerste consult
Na het eerste telefonische contact voor het maken van een afspraak krijgt u van mij een bevestigingsmail en een kort intake formulier waarin ik u vraag een aantal gegevens in te vullen (zoals naam, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, medische voorgeschiedenis, etc.) en terug te sturen.

 

Eerste consult
Het eerste consult heeft als doel een totaalbeeld te krijgen van uw klachten. Hierbij is het van belang dat u mij zoveel mogelijk in alle eerlijkheid vertelt om  tot een goede, persoonlijk afgestemde, keuze te komen van het homeopathisch geneesmiddel. Homeopathie is immers maatwerk. Waar nodig zal ik doorvragen op de klachten en specifieke symptomen. Naast uw actuele klachten zal ik u ook vragen naar eerdere veranderingen in uw gezondheid. Dit kan op lichamelijk gebied zijn (eerdere ziekten, operaties) , maar ook op sociaal en psychisch gebied.  Het eerste consult duurt gemiddeld 1 tot maximaal 1,5 uur.
Na het eerste consult maak ik een analyse van uw klachten en zal ik het passende homeopathische middel zo spoedig mogelijk naar u opsturen met een instructie hoe u het middel in moet nemen.
Het is de bedoeling dat u bij houdt hoe het met u gaat na inname van het geneesmiddel.

 

Vervolgconsult
Na het eerste consult volgt (afhankelijk van de ernst en de aard van uw klachten) binnen vier weken een vervolgconsult. Deze afspraak maken we aan het eind van het eerste consult.
Tijdens het vervolgconsult, dat 45 minuten tot maximaal 1 uur duurt,  zal ik samen met u bekijken hoe het homeopathisch middel heeft gewerkt. Hierbij vraag ik u te vertellen welke veranderingen (positief dan wel negatief) u heeft gemerkt nadat u het middel heeft ingenomen. Hierbij zal ik doorvragen op de specifieke symptomen en veranderingen en eventueel aanvullende vragen stellen. Naar aanleiding van dit vervolgconsult spreek ik met u af of er afgewacht kan worden, of het middel herhaald moet worden (eventueel in een andere sterkte), of dat er een ander middel voorgeschreven moet worden. Indien nodig spreken wij een nieuw vervolgconsult af.

De duur van de homeopathische behandeling hangt nauw samen met de ernst en de duur van uw klachten.

 

Samenwerking met reguliere geneeskunde
Indien u onder behandeling bent van een huisarts, specialist of andere therapeut kunt u ook starten met een homeopathische behandeling. Homeopathie ondersteunt het afweermechanisme en stimuleert het zelfgenezend vermogen. Voor de homeopathische behandeling is het belangrijk dat u mij informeert over de medicijnen die u gebruikt of welke therapie u volgt. Het kan zijn dat ik de frequentie of de sterkte van het homeopathisch middel moet aanpassen.
Het kan zijn dat u zich door middel van de homeopathische behandeling beter voelt. Ik adviseer u echter om uw reguliere medicatie te blijven gebruiken en niet op eigen initiatief te veranderen van therapie of medicatie. Doe dit altijd in overleg met uw huisarts, specialist of therapeut (indien gewenst kan ik u hierbij ondersteunen).

Door mijn actuele kennis en vaardigheden van zowel de reguliere geneeskunde als de homeopathie ben ik in staat goed samen te werken met andere disciplines en zal ik u doorverwijzen daar waar homeopathie minder geschikt blijkt als behandelmethode.